اخبار برگزیده
توزیع عادلانه ثروت و درآمد در کشورهای جهان

توزیع عادلانه ثروت و درآمد در کشورهای جهان

ایران با ضریب جینی 0.42 در سال 2018 در جایگاه

سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی چقدر است؟

سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی چقدر است؟

با افزایش سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی در طول

روند صادرات و واردات در ایران در سال‌های اخیر به چه صورت است؟

روند صادرات و واردات در ایران در سال‌های اخیر به چه صورت است؟

روند صادرات و واردات در ایران در سال‌های اخیر به

حقوق معلمان در کدام کشور در دنیا بیشتر است؟

حقوق معلمان در کدام کشور در دنیا بیشتر است؟

معلمان پایه ابتدایی و بدون سابقه کار در دو کشور

آخرین آمار از کودکان کار در تهران- ثبت 508 کودک کار در تهران در سال 1399

آخرین آمار از کودکان کار در تهران- ثبت 508 کودک کار در تهران در سال 1399

تعداد کودکان کار در تهران برای دختران، 106 نفر و

مقایسه ایران و ایتالیا، خرید خانه در ایران 3.8 برابر سخت‌تر از خرید خانه در ایتالیا

مقایسه ایران و ایتالیا، خرید خانه در ایران 3.8 برابر سخت‌تر از خرید خانه در ایتالیا

در مقایسه ایران و ایتالیا می‌بینیم که توانایی خرید ملزومات

%69 از محققین ایرانی مرد و 31%  از آن‌ها زن هستند.

%69 از محققین ایرانی مرد و 31% از آن‌ها زن هستند.

محققین زن ایرانی بیشتر به پژوهش در گروه علوم انسانی

وضعیت هوای تهران در سال 1400 بدتر از سال 1399

وضعیت هوای تهران در سال 1400 بدتر از سال 1399

وضعیت هوای تهران به قدری نامساعد است که در 8

نمودار برگزیده

اجتماعی
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
فرهنگی
آخرین اخبار