پرونده اقتصادی

حقوق و دستمزد پرداختی کارگران در سال 1398 بالاترین میزان از سال 1370 به بعد