روند تغییرات نرخ بیکاری در 16 سال اخیر

نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که به‌منظور ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالت کلی اشتغال و بیکاری دو رکن اصلی اقتصاد هر کشوری را تشکیل می‌دهند. بنابراین تغییرات و نوسانات آن در سال‌های مختلف، نشان از بهبود یا رکود اقتصادی دارد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران، نگاهی داریم به روند تغییرات نرخ بیکاری در ۱۶ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹. قبل از آغاز بررسی، بیان نکات زیر حائز اهمیت است.

جامعه‌ی تحت پوشش آمارگیری نیروی کار، شامل افراد ساکن خانواده‌های معمولی در نقاط شهری یا روستایی است. در این آمارگیری به دلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته، سن ورود به بازار کار در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف از جمله ایران، ۱۵ ساله به بالا در نظر گرفته می‌شود. نرخ بیکاری چیست؟ نرخ بیکاری در واقع نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال اقتصادی است که عموما به صورت درصد بیان می‌شود. برای مطالعه اخبار اقتصادی به این لینک سر بزنید.

سال ۱۳۸۹، بیشترین میزان نرخ بیکاری

طبق تعریف كار، افراد 15 ساله و بیشتر كه در طول هفته‌ی مرجع، حداقل یك ساعت كار كرده و یا بنا به دلایلی به‌طور موقت كارشان را ترک كرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند. با توجه به نمودار روند تغییرات نرخ بیکاری، سال ۱۳۸۹ بیشترین میزان نرخ بیکاری را دارد. این سال پیک نرخ بیکاری نامیده می‌شود. بسته به عوامل مختلف اقتصادی ممکن است نرخ بیکاری تغییر نماید. نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹، ۱۳.۵ درصد برآورد شده است. بنابراین نرخ بیکاری نسبت به سال قبل از آن یعنی سال ۱۳۸۸، ۱.۶ درصد افزایش داشته است.

بیشترین نرخ بیکاری در طول 8سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز در همین سال است. بعد از سال 1389 در سال 1395 شاهد بیشترین نرخ بیکاری در چهارمین سال ریاست جمهوری حسن روحانی هستیم. در پست مقایسه نرخ بیکاری در دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی می‌توانید نگاه جامعی به شرایط بیکاری در این دو دولت داشته باشید.

روند تغییرات نرخ بیکاری

سال ۱۳۹۹، کمترین میزان نرخ بیکاری

با توجه به نمودار، کمترین میزان نرخ بیکاری مربوط به سال ۱۳۹۹ است. نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ برابر با ۹.۶ درصد است. در واقع نرخ بیکاری نسبت به سال قبل یعنی سال ۱۳۹۸، ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین عدد اعلامی نرخ بیکاری در بهار و تابستان سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۸.۸ و ۹.۶ درصد است. این عدد نسبت به فصل مشابه آن یعنی بهار و تابستان ۱۳۹۹، به ترتیب ۱ درصد و ۰.۱ درصد کاهش و افزایش داشته است.

تاریخ انتشار:   14 آذر، 1400