تعداد کودکان کار در تهران به چند نفر می‌رسد؟

در هر جامعه‌ای افرادی وجود دارند که به علت شرایط مختلف و کمبودهای اجتماعی، حوادث، عدم آگاهی و یا عدم عدالت اجتماعی در معرض آسیب قرار می‌گیرند. مثلا خانواده‌ای که به علت عدم آگاهی از چگونگی رفتار درست با فرزندان خود (خصوصا فرزند دختر)، در طی بدرفتاری‌های گسترده، فرزند خود را مجبور به فرار از خانه می‌کند. یا کودکان کار که بدون تقصیر و تنها به علت تولد در یک خانواده فرودست یا عدم حضور والدین، برای گذران زندگی خود مجبور به فعالیت اقتصادی می‌شوند.

در چنین مواردی جامعه نمی‌تواند یک کودک کار یا یک کودک فرار یا یک فرد درگیر اعتیاد را قضاوت کند. بلکه جامعه باید تحت عنوان افراد آسیب دیده اجتماعی به حل مشکلات آن‌ها بپردازد. طبیعتا فرهنگ‌سازی، آموزش و سایر کارهای پیشگیرانه بسیار بهتر است. اما به هرحال باید راه حل‌ها و توجهاتی هم برای درمان و کمک به این افراد انجام شود. با توجه به این موارد، در این پست به بررسی تعداد افراد درگیر آسیب‌های اجتماعی به تفکیک زن و مرد در تهران می‌پردازیم. داده‌های مرتبط با این پست توسط شهرداری تهران در سال 1399 گزارش شدند. اخبار اجتماعی بیشتر را در این لینک بررسی کنید.

افراد آسیب دیده اجتماعی

همه ما حتما یک بار با متکدیان، معتادان و کودکان کار در تهران یا در ایران روبه‌رو شدیم. کودکانی که روزی خود را از فروش فال، گل، دستمال کاغذی و … به دست می‌آورند. یا حتی برای غذای خود درخواست کمک می‌کنند. تعداد 224 زن معتاد و 2,497 مرد معتاد در سال 1399 در تهران توسط پایگاه‌های خدمات اجتماعی شناسایی شده‌اند. تعداد مردان و زنان بی‌خانمان اعلامی نیز به ترتیب 2,688 و 286 نفر است. همچنین در سال 1399،  123 متکدی زن و 136 متکدی مرد در تهران شناسایی شده‌اند.

با وجود اینکه آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در کشور موجود نیست، تعداد آن‌ها در ایران بین ۳ تا ۷ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. اما عدد اعلامی برای شهر تهران توسط پایگاه‌های خدمات اجتماعی، برای دختران، 106 نفر و برای کودکان پسر 402 نفر در سال 1399 می‌باشد.

کودکان کار در تهران

تاریخ انتشار:   04 دی، 1400